Prawa autorskie

Prawa autorskie

 

 

Wszelkie materiały znajdujące się w Witrynie stanowią własność intelektualną firmy . Materiały nie mogą być kopiowane, ani powielane, z wyjątkiem przeglądania ich w trybie online. Jednakże, możliwe jest drukowanie całych stron Witryny dla własnego użytku na poniższych warunkach:

  •  żadne dokumenty lub grafiki z Witryny nie podlegają jakimkolwiek modyfikacjom;
  •  żadne grafiki z Witryny nie są wykorzystywane niezależnie od towarzyszącego im tekstu; oraz
  •  prawa autorskie i znak towarowy  oraz pozostałe ostrzeżenia są uwidocznione na wszystkich kopiach.